*** Belangrijke Covid-19-update: Alle BZVC-competitie- en bekerwedstrijden worden vanaf woensdag 14 oktober en tot nader order uitgesteld ***  
 

Brusselse Zaalvoetbalcompetitie (BZVC)

 ---  Seizoen 2020-2021 (Competities heren, dames, veteranen ) ---

Zeer belangrijk :   Algemene COVID-19 richtlijnen bij BZVC-zaalvoetbalwedstrijden

1.      De algemene en gekende COVID-maatregelen worden nageleefd en eventueel aangevuld met geldende lokale maatregelen of aanbevelingen in de desbetreffende sportinfrastructuur (vb. dragen mondmasker openbare plaatsen, social distancing, hoesten/niezen in elleboog, ontsmetten handen, …)

2.      Alle wedstrijden worden afgewerkt zonder publiek.

3.      Spelers, ploegverantwoordelijken en scheidsrechters worden gevraagd niet deel te nemen als hij/zij of een huisgenoot recent symptomen vertoonde: geur- en smaakverlies, vermoeidheid, spierpijn, koorts, hoest, hoofdpijn …

4.      Tracht de social distancing ten allen tijde te respecteren (voor, tijdens en na de wedstrijd)

a.      Was en/of ontsmet je handen bij het binnenkomen en verlaten van de sportzaal.

b.     Geen lichamelijk contact bij de wissels, het maken van een doelpunt of na het fluitsignaal

c.      Breng een eigen drinkfles mee (iedere ploeg en scheidsrechter zorgt voor eigen verfrissing)

5.      Op basis van het wedstrijdblad worden alle aanwezige personen geregistreerd. Dit kan dienen als basis voor eventuele contact-tracing.

6.       Leef de richtlijnen van desbetreffende sportinfrastructuur na. Deze hebben voorrang op de richtlijnen opgesteld door de BZVC. De thuisploeg is verantwoordelijk om specifieke richtlijnen van de hun sportzaal mee te delen met de bezoekende ploeg.

7.       De spelers komen niet binnen in de kleedkamer van de scheidsrechter.

  • De identiteitscontrole en het overhandigen of ondertekenen van het wedstrijdblad gebeurt in de sportzaal in bijzijn van de terreinafgevaardigde.
  • Het invullen en het ondertekenen van de wedstrijdbladen gebeurt met een eigen balpen. 
  • De identiteitscontrole en het overhandigen of ondertekenen van het wedstrijdblad gebeurt in de sportzaal in bijzijn van de terreinafgevaardigde. 
  • Het invullen en het ondertekenen van de wedstrijdbladen gebeurt met een eigen balpen.

8.      Zowel scheidsrechter als speler komt in sportkledij (tenue) naar de sportzaal, tenzij de richtlijnen van de desbetreffende sportinfrastructuur het anders vermeld.

9.      Wanneer iemands gezondheid in gedrang komt door het niet naleven van de maatregelen gedurende de wedstrijd, kan de scheidsrechter beslissen de wedstrijd stop te zetten zonder gevolg.

Procedure bij vermoedelijke besmetting:

1.  Deelnemers worden met nadruk gevraagd om ziekte zo spoedig mogelijk na een wedstrijd te melden aan BZVC: bzvc@skynet.be en Laura Alleman: laura.alleman@telenet.be

2.  De deelnemers van de deelgenomen wedstrijden van afgelopen twee weken worden op de hoogte gebracht door het secretariaat.

3.  De BZVC kan hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden. 

 

Contact :

  • Emile Jacqmainlaan 135
  • 1000 Brussel
  • tel. 02 563 05 20
  • e-mail : bzvc@skynet.be (permanent)
  • website: http://www.bzvc.be/